รายละเอียด

ชาว มมส ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศวันทั่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10:53:56

กองคลังและพัสดุ ร่วมใจ เข้าร่วม หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้โครงการ “ชาว มมส ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หล่อเทียนพรรษา ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆปี และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +