รายละเอียด

เจาะลึกการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว89 ว581 และ ว198

ประกาศวันทั่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 20:18:51

เจาะลึกการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว89 ว581 และ ว198

จำนวนเปิดที่รับ :: 500 คน ( ลงทะเบียนแล้ว 223 คน )
วัน/เวลา :: 12 มิถุนายน 2564 08:30 น. ถึง 12 มิถุนายน 2564 16:30 น.
สถานที่อบรม :: https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mc423b441d79ad5c3c79fbe06d668db3d
เปิดรับสมัคร :: 7 มิถุนายน 2564 00:00 น. ถึง 11 มิถุนายน 2564 16:30 น.