ประเมินผู้ขายผู้รับจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 09:29:37 818 312

ประเมินผู้ขายผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2560 เวลา 15:00:34 929 354

ผลการประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 3102 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 14:46:05 932 332

ผลการประเมินผู้ขายประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 16:31:46 802 353

การประเมินผู้ขาย ครั้งที่ 1/2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 11:15:41 622 421

การประเมินผู้ขาย ครั้ง ที่ 2/2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 11:15:30 677 377

การประเมินผู้ขาย ครั้งที่ 1/2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 11:15:18 790 360

การประเมินผู้ขาย ครั้งที่ 2-2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 11:15:10 963 347