× ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กองคลังและพัสดุ ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบประเมินที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 5 พ.ย. 2564

ขอประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กองคลังและพัสดุ ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบประเมินที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 5 พ.ย. 2564 เวลา 16:34:31 18 33