ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 3106 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 3106
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 16:40:53 423 396